Restart Party en Ca l’Isidret (Barcelona s’endolla)

Ca l'Isidret (Paraguai 2, Barcelona)

Monday September 16, 18:00 - 20:00

Mapa no disponible